Ce Deklarasyon Belgesi Nedir ?

Ce Deklarasyon Belgesi Nedir ?

Bu yazımızda sizlere deklarasyon belgesi nedir konusunu işleyeceğiz ve sizlerin bilgi sahibi olmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle deklarasyonun tanımı olarak ; Bir konunun kamuoyuna duyurulması için yapılan açıklama, bildiri diyebiliriz. Genellikle ürün belgelendirme ve beyan vermelerde sıkça karşımıza çıkar. Örneğin ,makine , oyuncak vb..

Uygunluk Beyanı nedir?

AB Uygunluk Beyanı , bir üreticinin bir ürünün ilgili direktiflerin temel sağlık, güvenlik ve çevre gerekliliklerine uygunluğunu resmi olarak beyan ettiği yasal bir belgedir. Üretici, AB Uygunluk Beyanını hazırlayıp ardından imzalayarak, ürünün CE uyumluluğunun tüm sorumluluğunu üstlenir. Deklarasyon belgesi yalnızca teknik dokümantasyon ( teknik dosya) derlendikten sonra hazırlanır. Uygunluk Beyanı, CE işaretleme mevzuatı kapsamına giren her ürün için zorunludur. Çoğu durumda, bir ürün çeşitli ürün güvenlik direktifleri kapsamına girdiğinde, Teknik Dosya hazırlanması gerekir.

Deklarasyon Belgesi Ne kadar süre saklanmalıdır ?

İlgili CE direktiflerinde başka bir süre öngörülmedikçe, son ürünün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren on yıl süreyle saklanmalıdır.

bursa ce deklarasyon belgesi

Uygunluk Beyanının İçeriği

Çoğu CE direktifi ve yönetmeliği, deklarasyon belgesi ‘nın içeriği için farklı gerekliliklere sahiptir. Ancak, Uygunluk Beyanı’ nın biçimi ve içeriği, özellikle başka bir dilde veya alfabede ise, anlaşılması daha kolay olması için bir “model yapıyı” takip etmelidir. Ce Sertifikası genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Ürün üreticisinin veya yetkili temsilcisinin adı ve iş adresi.
 2. Ürünün izlenebilirliğini sağlayan tanımlama. Örneğin bir seri veya model numarası veya tip tanımlaması.
 3. Varsa, onaylanmış kuruluş ayrıntıları.
 4. Üreticinin, ürünün uyumluluğunun tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten bir açıklama.
 5. Ürünün uyduğu tüm geçerli CE direktiflerinin ve düzenlemelerinin listesi.
 6. Ürünün direktiflere uygunluğunu doğrulamak için kullanılan tüm uyumlaştırılmış standartların veya yöntemlerin listesi.
 7. Üreticinin adı ve imzası.
 8. Deklarasyon belgesi ‘nin düzenlendiği yer ve tarih.
 9. Herhangi bir ek bilgi.

İşte çok basit bir uygunluk örneği (At Beyanı ) örneği.

Uygunluk Beyanını (deklarasyon belgesi) kim düzenleyebilir ve imzalayabilir?

Uygunluk Beyanı, ürünü Avrupa tek pazarına yerleştiren kişi tarafından düzenlenebilir ve imzalanabilir. Çoğu durumda, bu kişi ürünün üreticisi veya ithalatçısıdır.

Bir ürün AB dışındaki bir ülkeden AB / AEA’ya ithal edildiğinde, ithalatçı, ürünün tüm yasal ürün güvenliği gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmalıdır. Ayrıca ithalatçı, teknik dosyanın doğru bir şekilde monte edildiğini ve mevcut olduğunu bildirmek zorundadır.

Distribütörlerin deklarasyon belgesi ni  düzenlemesine gerek yoktur, ancak üreticinin veya ithalatçının yasal olarak gerekli tüm önlemleri aldığını doğrulaması gerekir. Bununla birlikte, bir distribütör bir ürünü yeniden markalamaya veya değiştirmeye karar verirse, üreticinin sorumluluklarını üstlenmelidir. Bu nedenle, bir Uygunluk Beyanı hazırlayın ve imzalayın.

Üreticinin yetkili temsilcisi de deklarasyon belgesi sini imzalayabilir. Yetkili temsilci, AB / AEA merkezli olmalı ve AB dışındaki bir ülkedeki üretici tarafından açıkça atanmalıdır.

Beyanname, ürünün uygunluğundan genel olarak sorumlu olmadıklarından, Onaylanmış Kuruluş veya test merkezi tarafından asla verilemez. Yalnızca sınırlı uygunluk yönleri hakkındaki görüşlerini belirten test sertifikaları verebilirler.

Örnek Ce Uygunluk Sertifikası  – Deklarasyon Belgesi

Ce Uygunluk Beyanı

Ce Uygunluk Beyanı

Hangi ürünlerin deklarasyon belgesi ne ihtiyacı var?

Aşağıdaki ürün gruplarından en az birinin kapsamına giren bir ürünün Uygunluk Beyanına sahip olması gerekir:

 • Asansörler ve teleferik tesisatları
 • İnşaat ürünleri
 • Elektrikli ekipman
 • Radyo ekipmanı
 • Enerji ile ilgili ürünler
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar
 • Patlayıcılar
 • Piroteknik makaleler
 • Gaz aletleri
 • Makine
 • Tartım aletleri
 • Ölçüm aletleri
 • Tıbbi cihazlar ve in-vitro tıbbi cihazlar
 • İmplante edilebilir tıbbi cihazlar
 • Gürültü emisyonlu dış mekan ekipmanları
 • Kişisel Koruyucu Donanım (PPE)
 • Basınçlı ekipman ve basınçlı kaplar
 • Tehlikeli maddeler içeren ürünler
 • Eğlence teknesi
 • Oyuncaklar
 • Su kazanları

Deklarasyon Belgesi Nasıl Oluşturulur?

Aşağıdaki dört adım, CE işareti konusunda tecrübeli herkesin Uygunluk Beyanını düzenlemesine yardımcı olacaktır:

 1. Avrupa Komisyonu web sitesinde ilgili bir ürün grubu seçin .
 2. Her bir geçerli Direktifin içeriğindeki Uygunluk Beyanı hakkında bilgi edinin.
 3. Deklarasyon belgesi hazırlayın.
 4. Çizdiğiniz Uygunluk Beyanı’nın tüm gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını yeniden kontrol edin.

Bununla birlikte, kişi CE işaretleme süreciyle hiç ilgilenmediyse, yanlış olma riski yüksektir. Bu nedenle, CE işaretlemesi konusunda sıfır deneyime sahip ithalatçıların ve üreticilerin profesyonellerin yardımını kullanmaları önerilir.

Deklarasyonlarda Sıklıkla Görülen Yaygın Hatalar Nelerdir?

Uygunluk Beyanı ‘nın düzeni oldukça basit olmasına rağmen, içeriğinin ayrıntılarında hata yapmak kolaydır. Tek bir hata bile “Uygunluk Beyanını” geçersiz kılabilir. Aşağıdaki liste, deklarasyon belgelerinde bulunan en yaygın hatalardan bazılarını içerir:

 • Belgenin başlığı, bir beyanname yerine sertifikadır.
 • AB beyannamesi’ yerine ‘CE Beyanı’ yazıyorsa hatalıdır.
 • İlgili tüm standartların ve direktiflerin eksik olması
 • Firma kaşesi ve yetkilisi imzası eksik olması
 • Deklarasyon Belgesi ‘de bir uygunluk beyanı bulunmaması büyük eksikliktir.
 • Deklarasyon Belgesi ni imzalayan kişi çalışmıyor veya şirkette uygun bir pozisyona sahip değilse
 • Yayınlanma tarihi, belirtilen bazı standartlardan veya direktiflerden öncedir
 • Uygunluk Beyanı yanıltıcıdır veya kafa karışıklığı yaratır (örneğin, alakasız standartların bir listesini içerir)
 • Ürünün bir seri numarası vardır, ancak aynı şey Deklarasyon Belgesi ‘nde belirtilmemiştir.
 • Tüm standartların örnekli doğru numaraları yok ise

Uygunluk Beyanınızla veya CE Belgesi diğer yönleriyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa, Bursa Belgelendirme Hizmetleri uzman ekibiyle info@bursabelgelendirme.com adresinden iletişime geçiniz.

 

 

11 Ekim 2022
Ce Deklarasyon Belgesi Nedir ? için yorumlar kapalı
11.966 kez görüntülendi
0535 277 76 04