Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 18001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda Ohsas 18001 Belgesi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

BURSA OHSAS 18001 BELGESİ

TS 18001 (OHSAS) STANDARDININ GELİŞİMİ

-1996′da BS 8800 Mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sis.rehberi
-1997′de Technical report NPR 5001
-1999′da BS tarafından (İngiltere’de)
-2004′de TS 18001 olarak yayınlandı

-2018 den itibaren ISO 45001 Standartı yayımlanarak uygulanmaya başlamıştır.

TS 18001 (OHSAS) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır

1.Kapsam
2.Atıf Yapılan Standartlar
3.Terimler Ve Tarifler
4.İSG Yönetim Sistemi Unsurları
4.1 Genel Şartlar
4.2 İSG Politikası
4.3 Planlama
4.4.Uygulama Ve Çalıştırma
4.5. Kontrol Ve Düzeltici Faaliyet
4.6.Yönetimin Gözden Geçirmesi

Ohsas 18001 Belgesi İle İlgili Bazı Tanımlar 

KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

ZARAR: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ:

Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar. bursa ohsas belgesi

RİSK DEGERLENDİRMESİ:

Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek. Ohsas 18001 belgesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği,uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

Neden OHSAS 18001 Belgesi

• Karlılığı arttırmak
• İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
• Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
• Motivasyon ve katılımı arttırmak
• Ulusal yasa ve dünya standartlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
• Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
• Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Ohsas 18001 Belgesi hakkında detaylı bilgilendirme için uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

www.bursabelgelendirme.com

 

0535 277 76 04