G Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

G Belgesi – G İşareti

G işareti veya diğer adıyla G Belgesi ülkemizde CE’ ye tabi olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir. Malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. G Belgesi

G Belgesi

G Belgesi / İşareti Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

G İşareti Yönetmeliği G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE. ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

G İşaretinin / Belgesinin Faydaları Nelerdir?

  • Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
  • Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
  • Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
  • Ürün maliyetlerini düşürür,
  • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,
  • İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

G Belgesi / G İşaretini Kimler Kullanabilir?

G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (kısaca G İşareti Yönetmeliği), Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yeni adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca, bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını belirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (kısaca G Uygulama Tebliği) 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

G İşareti Hangi Malzemeler İçin Zorunludur?

Yönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

G İşareti Neye İstinaden Ürüne İliştirilebilir?

Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal standarda. (veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya) göre uygunluğu değerlendirilerek teyit edilir.  Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G Uygunluk Belgesi (G belgesi) verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Daha Detaylı Bilgilendirme için Bursa Belgelendirme Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

www.bursabelgelendirme.com

27 Temmuz 2020
G Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? için yorumlar kapalı
4.474 kez görüntülendi
0535 277 76 04