CE

CE

CE Belgelendirme – Sertifikalandırma Nedir? Ce Belgelendirme süreçlerini Bursa ve Tüm Türkiye de 2008 yılından beri birçok sektöre farklı makine gruplarında hizmet veriyoruz. İhracat süreçleriniz de ürününüz sınırlara takılmasın ,güvenli bir üretim olsun. Bursa Belgelendirme olarak Ce Belgelendirme süreçlerinizi tamamen biz yönetiyoruz , sorunsuz bir şekilde tamamlıyoruz. Detaylar için Bursa Belgelendirme web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

ce işareti nedir

Ce İşareti Nedir ?

CE işareti Nedir ? Bir ürünün, amacına uygun kullanıldığında, insana, hayvana, çevreye ve aynı ortamdaki diğer ürünlere zarar vermeyeceğini ifade eden bir işarettir.CE İşaretinin(belgesinin) zorunlu olduğu 23 ürün grubu dahilinde ki tüm ürünlerin CE İşareti (belgesi) olmadan AB’ye ihracatı mümkün değildir. Türkiye’de ise son yasal değişikliklere göre ürünün CE işareti (belgesi) taşıması zorunlu hale gelmiştir. Bu zamanla tüm CE işareti (belgesi) zorunlu olan ürünlere getirilecektir.

Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden diğer ülkeler için Avrupa Uygunluk (Conformité Européenné) anlamına gelir.

Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan direktifler kapsamında birçok ürünün sağlık, güvenlik, emniyet konularında.  Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve bu sayede ürünün serbest dolaşımının mümkün hale gelmesi amaçlanmıştır.

CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumunun sağlanması için, 1985 yılında benimsediği. Yeni Yaklaşım Direktifleri ve Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup ürünlerin. AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli işlemlerden geçtiğini gösteren işarettir.

Bu direktif ve yönetmelikler ülkemiz tarafından 2002 yılından itibaren sırasıyla uygulamaya konulmuştur.

 

Akredite Test Hizmetleri kapsamında yapılan ölçümler Nelerdir?

 • Lvd Testi
 • Topraklama Testi
 • Yüksek akım testice

Ürünüm için CE işareti onayı, Testi ve Tüm Gereksinimlerini Nasıl Karşılayabilirim?

CE işareti onayı için aşağıda belirtilen bir dizi adım vardır. Ürününüze ve sunduğu risklerin niteliğine bağlı olarak:

 1. Ürününüz için herhangi bir direktifin geçerli olup olmadığını belirleyin. Birden fazla başvuruda bulunulursa, hepsine uymanız gerekir.
 2. Geçerli direktif (ler) de ürününüzün tasarım ve imalat için temel gerekliliklere ne ölçüde uyduğunu belirleyin.
 3. Ürününüz için direktif tarafından belirtilen seçeneklerden (modüller) uygunluk değerlendirme prosedürünü seçin . Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri için aşağıda listelenen çeşitli modüller vardır :

Modül A: dahili üretim kontrol
Modülü Aa: Onaylanmış Kuruluşa müdahale
Modül B: EC tip inceleme
Modül C: tip
Modüle uygunluk : üretim kalite güvence
Modül E: ürün kalite güvence
Modülü F: ürün doğrulama
Modül G: birim doğrulama
Modül H: tam kalite güvencesi

Direktifler, risk seviyesini sınıflandırmak ve genellikle “Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri” adlı bir çizelgeye başvurmak için ürününüzün niteliğiyle ilgili bir dizi soru kullanır. Grafik, üreticinin ürünlerini sertifikalandırmak ve CE İşaretini iliştirmek için mevcut tüm kabul edilebilir seçenekleri içerir.

Minimum Risk

Minimum risk taşıyan ürünler için seçenekler arasında üreticinin bir Uygunluk Beyanı hazırladığı ve CE İşaretini kendi ürünlerine iliştirdiği kendi kendine sertifikalandırma yer alır .

Büyük Riskler

Birçok direktif, daha büyük risk taşıyan ürünlerin / sistemlerin bağımsız olarak sertifikalandırılmasını gerektirir; bu bir “Onaylanmış Kuruluş” tarafından yapılmalıdır . Bu, bir Üye Hükümet tarafından aday gösterilen ve Avrupa Komisyonu tarafından bildirilen bir kuruluştur. Onaylanmış kuruluşlar bağımsız test laboratuarları olarak hizmet eder ve yönergeler tarafından belirtilen adımları gerçekleştirir. Direktiflerde belirtilen test gereksinimlerini karşılamak için gerekli niteliklere sahip olmalıdırlar. Onaylanmış kuruluşlar özel sektör kuruluşu veya devlet kurumu olabilir. Üreticiler, Avrupa Birliği’nin herhangi bir üye ülkesinde onaylanmış bir kuruluş seçebilir. Onaylanmış kuruluşların listeleri Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanır.

Onaylanmış Kuruluş genellikle gerekli hizmetlerden bazılarını sunabilir:

 • Ürün testi
 • Tip inceleme sertifikası sorunu
 • Teknik Dosya ve tasarım dosyası değerlendirmesi
 • Ürün ve kalite sisteminin gözetimi
 • Standartların belirlenmesi

Ürünlerinizin Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanması gerekiyorsa, aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir:

Ürününüz için geçerli ürün standartlarını ve test yöntemlerini seçin ve bir Onaylanmış Kuruluş seçin.

Ürününüz için Avrupa Birliği’nde bir Yetkili Temsilci oluşturun .

Bazı direktifler, bir üreticinin Avrupa Birliği’nde yetkili bir temsilciyi, istendiğinde zamanında Teknik Belgeler (veya bazen Teknik Dosya olarak adlandırılır) üretmesi için atamasını gerektirir. CE İşaretinin kendisi, Gözetim Otoritelerine ürün hakkında ayrıntılı bilgi vermek anlamına gelmez.

Teknik Belgeler (Teknik Dosya): Direktifler birçok ürün için üretici tarafından bir Teknik Belgelerin (Teknik Dosya) hazırlanmasını gerektirir. Teknik Belgeler (Teknik Dosya), testin düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğini ve ürünün geçerli standartlara uygun olduğunu doğrulayan bilgiler içerir.

Bir Uygunluk Beyanı hazırlayın uygunluk Beyanı, ürünü üreticiye veya Avrupa Birliği’ndeki yetkili temsilcisine kadar izlemek için yeterli bilgi içermelidir. Ürününüzün uygun olduğu yönergelerin ve standartların bir listesini, ürün tanımlamasını, üreticinin adını, adresini ve imzasını içerebilir.

Ürününüzü AB’ye kaydettirin

Örneğin I Sınıfı Tıbbi Cihazlar gibi birçok ürünün AB’ye kayıtlı olması ve kanıtlanması halinde bir Kayıt Sertifikası alması gerekir. Bu Kayıt Sertifikası olmadan, ürünlerin CE İşareti ile yapıştırılmasına ve piyasaya sürülmesine izin VERİLMEZ.

CE İşareti / Ce Belgesi Gerektiren Yeni Yaklaşım Direktifleri Nelerdir?

 1. Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
 2. İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
 3. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 4. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 5. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik
 6. Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 7. Asansör Yönetmeliği
 8. LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği
 9. Makine Emniyeti Yönetmeliği
 10. Ölçü Aletleri Yönetmeliği
 11. Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 12. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
 13. Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 14. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 15. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 16. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği
 17. Gezi Tekneleri Yönetmeliği
 18. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 19. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

Herhangi bir ürününe CE İşareti / Belgesi almak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla kendi CE İşareti vurma yetkisini kullanıyor olsun. İster riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla ürünün yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır.

 • Düşük Riskli Ürünler:Üretici uygunluk değerlendirmesini yaptıktan sonra bir beyanname yayınlayarak; ürünün zorunlu güvenlik, sağlık, çevre ve tüketici koruma standartlarına uyduğunu belirtir. Bu beyannamenin normuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.
 • Yüksek Riskli Ürünler:Bu ürünler için üreticinin beyannamesi yeterli değildir. Bu durumda ürünlerin, mutlaka, onaylanmış kuruluşlar (notified body) tarafından test edilmesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşun incelenmesi sonucunda üretici CE İşaretini ürününe koyabilir.

Detaylı bilgi için web sitemizdeki diğer yazıları okuyabilir ,ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

05 Şubat 2020
CE için yorumlar kapalı
7.062 kez görüntülendi
0535 277 76 04