Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi – Kkd Ce Belgesi

Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi – Kkd Ce Belgesi

Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi (KKD Ce Belgesi)

Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi 89/686/EEC. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD).  bir kişinin sağlığı veya güvenliğiyle ilişkili bir veya daha fazla tehlikeye karşı koruma sağlamak amacıyla. Söz konusu kişi tarafından vücuda takılarak veya elle tutularak kullanılacak donanım” olarak tanımlanır. Kkd Ce Belgesi

bursa kişisel koruyucu donanım ce belgesi

Kişisel  Koruyucu Donanımlar ; (KKD Ce Belgesi)

Genel Bilgiler :

29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” esası itibarı ile. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Tanımı

Kişisel  Koruyucu  Donanım Yönetmeliği  : 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA / Resmi gazete Linki :

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/11/20061129-9.htm

  • Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ,
  • Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya
    malzemeyi,
  • Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla imalatçı tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir
    donanımı,

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin Ek-1’ inde Yönetmelik kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımları şu şekilde sıralamıştır

Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının veya kanun ve düzenin korunmasında görevli kişilerin kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş miğfer, kalkan gibi benzeri kişisel koruyucu donanımlar,

Nefsi müdafaa için üretilen bayıltıcı spreyler, kişisel saldırıya karşı caydırıcı silahlar ve
benzeri KKD’ ler.

Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD’ler;
a) Başlık, mevsimlik giysi ve ayakkabı gibi olumsuz atmosferik koşullarda kullanılanlar,
b) Bulaşık eldivenleri gibi su ve ıslanmada kullanılanlar,
c) Eldiven gibi ısıya karşı kullanılanlar

Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarma ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayanlar,

İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri.

Çalışanları, yapılan işten kaynaklanan risklere karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken kişisel koruyucu donanımlara ilişkin olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hallerde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

KKD’ nin kendisi risk yaratmadan ilgili riski önlemeye, çalışma ortamına, kullanan çalışanın sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir .

Seçilecek KKD’ nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşıması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu donanımın seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir

şveren hangi tür KKD’ nin hangi risklere karşı, nasıl, ne kadar süre kullanılacağı hakkında yeterli bilgiyi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına ücretsiz olarak vermeli, işçilerin görüşlerini almalı ve katılımlarını sağlanmalıdır.

Kaynak : www.isggm.gov.tr

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ  :1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA / Resmi Gazete Linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-5.htm

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Ya da 0535 2777604 numaran iletişime geçebilirsiniz.

 

11 Mayıs 2020
Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi – Kkd Ce Belgesi için yorumlar kapalı
5.788 kez görüntülendi
0535 277 76 04