Patlamadan Koruma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Hizmeti

30.04.2013 resmi gazete tarihli 28633 sayılı ‘’Çalışanların Patlayıcı Ortamın Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’’ kapsamında firmasında parlayıcı, patlayıcı kimyasal depolayan, kimyasal kullanan yerlerde ‘’Patlamadan Korunma Dokümanı’’ hazırlanmalıdır. Patlamadan Korunma Dokümanı

İşletmelerin yanıcı, parlayıcı,patlayıcı kimyasallar ile ilgili olarak gerekli zone(bölge)’lara göre önlem alması gereklidir.

Bu zone (bölge) lere göre kullanılacak ekipman ve elektrik tesisatında güncellemeye gidilmelidir.

Bu dokümanın 5 sene geçerliliği vardır. Fakat işletmede yapılabilecek tüm değişikliklerde ‘’Patlamadan Korunma Dokümanı’’ nda güncelleme yapılmalıdır.

Bursa Patlamadan Korunma Dokümanı

Bursa Patlamadan Korunma Dokümanı

Niçin Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamalıyız ?

Dokümanı hazırlamamızın amacı işyerlerinde muhtemel patlayıcı ortamları belirli yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları  güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamlardan korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verir.

Kapsam ı Nedir ?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik ile  30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.

Patlamadan Koruma Dokümanı Nerelere  Hazırlanır?

Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere hazırlanır.

Nerelere PKD Hazırlanır?

Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere hazırlanır.

 • LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri
 • Elektrik cihaz ve teçhizat imalathaneleri
 • Akaryakıt depolama tankları
 • Matbaalar
 • Un değirmenleri
 • Trafo imalathaneleri
 • Basınçlı yanıcı gaz tüpü depoları
 • Elektrik cihaz ve teçhizat imalathaneleri
 • Fırın veya elektrostatik boya yapılan işyerleri
 • Ham deri imalathaneleri
 • Akü imalathanelerinin bazı bölümleri
 • Zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri
 • Boya ve tiner imalathaneleri
 • Kimyevi tahlil laboratuvarları
 • İlaç üretim endüstrisi
 • Kimyasal madde depoları
 • Tesislerin akü şarj alanları

Patlamadan Korunma Dokümanını Nasıl Hazırlıyoruz ?

 • Saha keşfi yapılıyor , alanların gezilerek boşalma kaynaklarının tespit edilmesi ve yerleşim planları üzerinden işaretlenmesi yapılıyor.
 • Kullanılan kimyasalların sınıflandırılması  ve etiketlenmesi
 • Patlayıcı ortam risk değerlendirilmesi (Kalitatif ve kantitatif)
 • Kalitatif ve kantitatif yapılan analiz sonuçlarının raporlanması
 • Tozlu ortamlar için EN 60079-10-2:2015 göre hesaplama yapılması
 • Gaz ve sıvı buharları için EN 60079-10-1:2015 göre hesaplama yapılması
 • Olası patlamanın muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi
 • Patlayıcı bölgenin işaretlenmesi (Zone haritalarının çıkarılmasını)
 • Bu bölgelerde bulunan elektriksel ekipmanların listelenmesi ve hesaplanan Zone’lara uygunluğunun değerlendirilmesi
 • Teçhizat ve koruyucu sistem uygunluk değerlendirmesi
 • Tesiste çalışan operatörlere eğitim verilmesi
 • İyileştirici önlemler ve raporlama

Bursa da Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama hizmeti talebiniz var ise  detaylı Bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

01 Eylül 2021
Patlamadan Koruma Dokümanı Hazırlama Hizmeti için yorumlar kapalı
1.829 kez görüntülendi
0535 277 76 04