Hijyen Eğitimi

M.E.B. Onaylı Hijyen Eğitimi Kursları

Hijyen eğitimi toplam 8 saatlik bir eğitimdir. Eğitim  firmanızda verilebildiği gibi Grup oluşması durumunda eğitim sınıflarımızda verilir. Eğitim verilip MEB evraklar teslim edildikten sonra 1 ay içerisinde MEB onaylı sertifika tarafınıza  teslim edilecektir.

bursa hijyen eğitimi

Hijyen Eğitimi Nedir? Nerelerden Alınır?

Özet: Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere. Konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine. Temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

Hijyen Belgesi için Detaylı bilgi için tıklayınız..

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. Maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamına; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130705-3.htm linkinden ulaşabilirsiniz. Bir kaç soru ve cevapla yönetmelikle ilgili aklınıza takılabilecek konulara değinmek istedik.

Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?

  • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
  • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
  • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
  • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
  • İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.
  • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.

Meb Onaylı Hijyen Belgesi

Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan. Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen eğitiminin nasıl alacağınız konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Bizimle temasa geçebilirsiniz.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Eğitimi Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır. Bunun için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamaz.

bursa hijyen eğitimi

Daha fazla detaylı bilgilendirme için Bursa Belgelendirme Uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

0535 277 76 04