ISO 9001 Kalite Hedefleri

ISO 9001 Kalite Hedefleri: YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER

ISO 9001 Kalite Hedefleri için sizlere bu makaleyi hazırladık.

ISO 9001:2015 Madde 6.2 uygulaması hakkında pratik tavsiye

ISO 9001 Kalite Bursa

ISO 9001 Uygulaması , buradaki gereksinimleri ele alırken sıklıkla zorluklarla karşılaşmaktadır. İşte böyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz.  

Ama önce ilk şeyler.

Kalite Hedefleri nelerdir?

Kalite Hedefleri, ISO 9000:2015‘te şu şekilde tanımlanır: kalite ile ilgili amaç.  Çok yararlı değil. 

ISO/TS 9002 daha iyidir. Diyor ki… ‘Kuruluşun stratejik yönünün ve kalite politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, ilgili işlevlerde, seviyelerde ve süreçlerde kalite hedefleri oluşturulmalıdır.

Örneğin, kalite hedefleri satın alma işlevi veya tasarım süreci için operasyonel düzeyde belirlenebilir.

Tavsiyemiz: Üst yönetim, stratejik düzeyde, taktik düzeyde veya operasyonel düzeyde kalite hedefleri belirleyebilir.

Stratejik seviye, organizasyonun en üst seviyelerini içerir ve kalite hedefleri tüm organizasyona uygulanabilir. Taktik ve operasyonel seviyeler, organizasyon içindeki belirli ürünler, süreçler, birimler veya işlevler için kalite hedeflerini içerebilir ve stratejik yönü ile uyumlu olmalıdır.

Kalite Hedefleri Nasıl Belirlenir

KYS kapsamında Kalite Hedeflerini seçin ve bunları kalite hedeflerine ulaşılmasını etkileme kabiliyetine sahip olan kuruluşun kontrolü altında çalışan kişilere iletin.

Kalite Hedefleri, kalite güvencesiyle ilgili olmak zorunda değildir; bu bir sorun alanı olsa da, hedeflerin seçiminde en büyük öncelik buna verilmelidir. KYS’yi sürdürürken satışları artırmak veya maliyetleri azaltmak için otomasyonu başlatmak gibi hedefler kabul edilebilir.

Seçilen hedefler ölçülebilir olmalı ve açıkça belirtilmelidir. Özlem içeren ifadeler kabul edilemez .

Yapılması Gerekenler: ISO 9001 Kalite Kalite Hedeflerine Ulaşmak

Kalite Hedefleri belirlemeye ek olarak, bunlara ulaşmak için de bir planınız olmalıdır. Bu şunları içermelidir:

 • Ne yapılacak;
 • Hangi kaynakların gerekli olacağı;
 • Kim sorumlu olacak;
 • Ne zaman tamamlanacak;
 • Sonuçların nasıl değerlendirileceği.

Sonuçlar:

Üst yönetim tarafından seçilen bir dizi Kalite Hedefi  Ayrıca, seçilen Kalite Hedeflerine ulaşmak için KYS içinde alınması gereken eylemlerin belgelenmesi ve bunlar bir dizi İyileştirme Projesinde veya benzerlerinde belgelenir .

YAPILMAMASI GEREKENLER: Kalite Hedefleri Belirlerken Yapılan Hatalar

Burada, ISO 9001 Denetimleri sırasında bulunan uygunsuzluklara yol açan yaygın olarak yapılan hataları ele alıyoruz . Bazı tipik hatalar şunları içerir:

 • Ölçülebilir hedefler koyamama.
 • Hedeflere ulaşmak için güvenilir bir plan yok
 • Çok dar odaklı hedefler – kuruluş içindeki birçok işlev ve düzeyde belirlenmelidir
 • Hedefler kuruluşla ilgili değildir ( Madde 4.1 gerekliliklerinin yerine getirilmesinde belgelendiği gibi ).
 • Hedefler, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili değildir (4.2. Madde gerekliliklerinin yerine getirilmesinde belgelendiği gibi).
 • Kalite hedeflerine ulaşmada kaydedilen ilerlemenin izlenmemesi ve/veya gözden geçirilmemesi – bu genellikle bir yönetim gözden geçirme raporunda belgelenir.

ISO 9001 Kalite Hedeflerine Örnekler

İşte bir Yönetim İncelemesinde belgelendiği şekliyle bir Kalite Hedefi örneği…

Sürekli İyileştirme ve Kalite Hedefleri

KYS tatmin edici bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Mevcut Kalite Hedefleri:

 1. Personel performans ölçümünü ve çok yönlülüğünü kaydetmek için bir sistem kurun. Üretim alanı için bir deneme yapılacaktır.

Aksiyon Gönderen: Ali Özer

Teslim Tarihi: Eylül  2021 

Yeni Kalite Hedefleri:

 1. Her ikisi için de üst düzey Akış Şemaları geliştirin…
 2. SAP Sistemi – Satın Alma Süreci
 3. SAP Sistemi – Satış Süreci
 4. Zamanı gelince, her birine hedefler atanacaktır.

Çözüm

Kalite hedefleri, ISO 9001’in çok mantıklı bir gerekliliğidir. KYS’nin gerçeğe dayalı olmasını sağlarlar. Kuruluşun stratejik yönünün ve kalite politikasının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama ihtiyacı, bu gerçeğin temelidir. 

Ve ne yaparsanız yapın, yalnızca standardın gereksinimlerini karşılamak için hedefler seçmeyin – kuruluş için anlamlı olan hedefleri seçin ve stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olun. Bunun ISO 9001 Belgelendirme Denetiminiz sırasında kontrol edileceğinden emin olun.

23 Aralık 2021
ISO 9001 Kalite Hedefleri için yorumlar kapalı
2.397 kez görüntülendi
0535 277 76 04