Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme

Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme

Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme si almak isteyen firmalar öncelikle üretim yaparken standartlara ve 2006/42/ AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun bir üretim tasarlanmalı ve üretim yapılmalıdır. Ce Yönetmeliği mutlaka tasarımcısı ve üretimcileri tarafından iyi bir şekilde analiz edilmeli üretim aşamasına geçilmeden henüz tasarım aşamasındayken planlama yapılmalıdır.

Ce Belgelendirme Bursa

Ce Belgesi Zorunlu mudur?

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

Evet Piyasaya sürülen makinaların Emniyetli ve güvenli çalıştığının göstergesi olan ce işareti yönetmelik esaslarına göre zorunludur. Ce bir kalite göstergesi değildir. Güvenli bir makina olduğunu kullanan kişi ve ortama herhangi bir ekstra yük katmadığını ve standarttaki şartları karşıladığını gösterir.

Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme

Hangi Standarda Göre Süt Sağım Makinesi Ce Belgelendirme  Yapılır ?

Tarım ve hayvancılıkta kullanılan süt sağma makineleri standart makine emniyet yönetmeliği ve CE yönetmeliğine göre belgelendirilir. Yönetmeliğin EK- 1 kapsamına göre değerlendirmeye alınır. Bazı tarım makineleri standartın Ek-4 maddlerine girebileceği için Onaylanmış kuruluş tarafından test ve belgelendirmeye tabi tutulmak zorundadır.

Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme Zorunlu mudur ?

CE  İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.

Teknik Dosya Hazırlamak Zorunlu mudur?

CE işareti, Avrupa Birliği’ nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere konulan bir işaret olduğu için, söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, bu işaret, ürünlerin, AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma çıkabilmesi için bir çeşit pasaport işlevi görmektedir. Türkiye’nin de Avrupa Birliği mevzuatını uyumlaştırarak benzer mevzuatı uygulamakta olması nedeniyle, ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkemizde piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu işareti taşıması zorunlu hale gelmektedir.

Özellikle elektrikle çalışan makinelerde aşağıdaki testler LVD Testleri uygulanır.

  • Yüksek Akım Testi
  • Alçak Gerilim testi
  • Topraklama Testi

Üretici piyasaya ürettiği süt sağım makinesini çıkarttığı ve ticari faaliyetlerine başladığı anda Teknik Dosyasını oluşturmalı ve en az 10 yıl arşivinde saklamalıdır. Ürünü satarken mutlaka ürün hakkında detaylı kullanım ve bakım kılavuzu ile yedek parça gibi listeleri de müşterisine vermelidir. Ürünün piyasa gözetimi Ticaret ve Teknoloji bakanlığındadır. 

Piyasa denetimleri veya müşteri geri bildirimlerinde teknik dosyanın mutlaka ibrazı yapılmalıdır aksi halde cezai yaptırımlarla karşılaşılır.

Ce Belgesi almak için firmamızın tecrübeli ve uzman kadrosu ile görüşerek destek alabilirsiniz. iletişim için : 05352777604

 

 

 

12 Kasım 2020
Süt Sağım Makinası Ce Belgelendirme için yorumlar kapalı
2.145 kez görüntülendi
0535 277 76 04