ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Belgesi almak isteyen işletmeler, Bursa Belgelendirme hizmetlerinden  destek alabilirler. Bursa Belgelendirme sizlere ıso 14001 Belgesi alımı konusunda uzman kadro ile yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

Firmaların çevrelerine verdikleri zararı azaltmalarını hedefleyen bir yönetim sistemidir. Tüm ülkelerdeki çevre yasaları ve yürürlükteki ilgili yönetmeliklerle uyum içerisindedir. Doğal çevreye verilebilecek zararı en aza indirmeyi amaçlar.  ISO 14001 Belgesi bir ürün standardı değildir; ne ürünü üretildiği ve ürünün nasıl üretildiğini konu almaktadır. Ölçek ve sektör sınırlaması olmadan, her firmaya uygulanabilecek bir yönetim sistemidir.

Hangi Akredite Sertifika Almalıyız ?

Bursa Belgelendirme Hizmetleri ,firmaların beklentilerine göre , en uygun ihtiyaçlarını belirleyerek gerek Türkak akredite gerek Alman DAKKS Akredite gerekse IAS Akredite sertifika olarak sertifikalandırma hizmetini sunmaktadır.

ISO 14001

ISO 14001:2015 ile İlgili Gerekli Bilgi ve Belgeler Nelerdir?

Çevre İzin ve / veya Lisans Belgesi

ÇED Görüş Yazısı

Aylık Değerlendirme-İç Tetkik Raporları

Çalışanlara Çevre Eğitimleri Verildiğine Dair Kayıtlar

Emisyon Ölçüm Raporları

Geçici Depolama Alanı ve Alanın Uygunluğuna Dair Endüstriyel Atık Yönetim Planı

Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksıların Kanalizasyona Verilmesine Dair Kanal Bağlantı izin Belgesi veya Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı (Eğer evsel nitelikli atıksular fosseptik çukuruna veriliyorsa, çekim yapıldığına makbuz yeterli olur (Endüstriyel nitelikli atık su oluşmuyorsa resmi kurumlardan oluşmadığına dair belge alınması gerekir).

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Lisanslı Firmalara Verildiğine Dair MOTAT Ekran Görüntüsü Çıktısı, İrsaliye ve Fatura (ISO 14001 denetimine gelen bazı firmalar atıkların lisanslı firmalara verildiğine dair sözleşme isteyebilir)

Güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formları

BEKRA Bildirimi

Acil Durum Tatbikat Eğitimi ve Eğitime Dair Dokümanlar (Tatbikat Senaryosu ve Raporu)

Çevre Mevzuatlarının Takip Edildiği Bir Dosya (Excel olarak takibi sağlanabilir)

Çevre Politikası

Faaliyetinize istinaden Çevre Boyut Analizi ve Buna Bağlı Olarak Talimat ve Prosedürler

Faaliyetinize İlişkin Çevresel Risk ve Fırsatlar Değerlendirme Tablosu

Firmalarda İç ve Dış İşleyişle İlgili Prosedür ve Dokümantasyon (Örneğin firmada çalışan bir çevre mühendisi üst yönetimden birisiyle nasıl iletişim kurduğuna dair iletişim prosedürü)

Çevre El Kitabı (Önceden Çevre El Kitabı zorunlu olarak hazırlanması gerekirdi. Şimdi böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Çevre El Kitabının hazır bulunması faydalı olur)

Doğal kaynaklar etkin kullanılır, maliyetler düşer müşteri güveni artar. Müşteri kitlesi genişler. İşyeri kalitesinde artış sağlanır, çalışanların işyerine bağlılığı artar. Çalışanlara verilecek olan eğitimler sonucunda çalışanların çevre bilinci artar. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için uygulanması gereken bir standarttır.

Firmanıza ıso 14001 Belgesi almak istiyorsanız , bizimle iletişime geçebilirsiniz.

13 Ekim 2021
ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ için yorumlar kapalı
1.758 kez görüntülendi
0535 277 76 04