CE Belgesini Kimler Verebilir? Nereden Alınır?

CE Belgesini Kimler Verebilir? Nereden Alınır?

CE Belgesi, üçüncü taraflarca bir kurum ya da kuruluşun CE belgesi almak isteyen herhangi bir firma, kurum ya da kuruluşu bağımsız ve tarafsız bir şekilde çalıştığını gösteren bir denetlemeler zinciridir. Yani CE belgesi, akredite olmuş olan belgelendirme ve danışma hizmeti veren birtakım özel kuruluşlardan alınabilmektedir. ce belgesini kimler verebilir?

CE belgesi alabilmek için yeterli oranda zamanı, deneyimi ve teknik donanımı olmayan firma, kurum ya da kuruşların, CE belgesi/işareti almak konusunda profesyonel yardım almaları tavsiye edilir.

Kısacası CE belgesi almak isteyen kuruluşlar AB tarafından onaylanmış kurum ve kuruluşlardan CE belgesini temin edebilirler.

CE Belgesi Neden Önemlidir?

Fransızca’da “Avrupa’ya uygunluk”  (Conformie Europeene) anlamında olan CE belgesi, Avrupa Birliğinin “yeni yaklaşım politikası” kapsamında teknik mevzuata uyum çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” ürünleri için geçerli olan bir işarettir. CE belgesi olan bir ürün, ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir. Her talimatta bulunan temel güvenlik ve temel sağlık gereksinimleriyle alakalı zorunlu koşullar bu çerçeveye giren bütün ürünler tarafından karşılanması zorunludur. Özetlemek gerekirse CE belgesini sadece bir kalite işareti olarak görmemek gerekmektedir.

CE işareti ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı minimum güvenlik şartlarında olduğunun bir güvencesidir. Bu güvence sayesinde ürün ticari olarak Avrupa’da bir kimlik sahibi olur. Yayınlanan bu talimatlarda ürünün tanımı, olması gerekli minimum güvenlik şartları, taşıdığı mevcut riskler ile değerlendirmeye uygunluk prosedürleri yer almaktadır. CE belgesi herhangi bir hizmet ya da ürünün, Avrupa birliği standartlarına ve mevzuatına uygun olduğunu belirten bir işarettir.

ce-belgesini-kimler-verebilir

CE belgesi hangi bakanlıktan alınır?

Toplumda yer alan tüketici ve çalışan nüfusların sağlığı ve güvenliği için oluşturulan ve ürünlerin denetimine yol gösteren CE işareti, sadece kabul görmüş kurum veya kuruluş statüsüne sahip olan belgelendirme kurum veya kuruluşlarından alınmalıdır. Avrupa Birliği sınırları dâhilinde 1000 civarı kabul görmüş kurum veya kuruluş ve 31 adet yönetmelik kapsamında CE belgesi konulmak istenen ürün veya ürün gruplarına, CE markalanması aşamalarında bahsi geçen CE belgesinin alımında görev alan özelleşmiş kurum ve kuruluşlar vardır.  Sadece bu kuruluşlara yapacağınız zorunlu başvuru gerekliliklerini yerine getirerek CE belgesi alımında ürün veya ürün gruplarınızı değerlendirmeye sokabilirsiniz. Nando Web Sitesi üzerinden kurumlar yıllık olarak yayımlanmaktadır.

CE belgesi ne kadara mal olur?

CE belgesi ortalama olarak 5000 ile 6000 TL civarında seyretmektedir. İstenen CE belgesinin ücretinin tam olarak net maliyeti; ürünün tabii tutulduğu testler, geçen süre, çeşitli sınıflandırma kıstasları ve kapsamları gibi ayrıntılara göre değişiklik göstermektedir.

18 Temmuz 2023
CE Belgesini Kimler Verebilir? Nereden Alınır? için yorumlar kapalı
354 kez görüntülendi
0535 277 76 04