LVD Test Ve Alçak Gerilim Direktifi

LVD Test Ve Alçak Gerilim Direktifi

Elektrikli ekipmanlarda amaç güvenli ürün ise , LVD Test önemli bir araçtır. Ürün güvenliği standartlarında  Düşük voltaj (LVD) Direktif 2014/35 / EU  Avrupa Birliği Ürün güvenliği yönetmeliğinde 2016 yılından beri uygulanmaktadır.

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ 2014/35 / AB DİREKTİFİ

  • Bu Direktif, mesafeli satış da dahil olmak üzere tüm tedarik türlerine uygulanmalıdır.
  • Üreticiler, elektrikli ekipmanın bu Direktife ve diğer ilgili Birlik uyumlaştırma mevzuatına uygunluğuna ilişkin bu Direktif kapsamında gerekli bilgileri sağlamak için bir AB uygunluk beyanı hazırlamalıdır.
  • Elektrikli ekipmanın uygunluğunu gösteren CE işareti, geniş anlamda uygunluk değerlendirmesini içeren tüm bir sürecin görünür sonucudur. CE işaretini düzenleyen genel ilkeler 765/2008 Sayılı (EC) Yönetmeliğinde belirtilmiştir. CE işaretinin iliştirilmesine ilişkin kurallar bu Direktifte belirtilmelidir.

Bu Direktifin amacı, piyasadaki elektrikli teçhizatın, iç pazarın işleyişini garanti ederken, kişilerin, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini yüksek düzeyde koruma gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamaktır.  Bu Yönerge, Ek II’de listelenen teçhizat ve olgular dışında, alternatif akım için 50 ile 1000 V arasında ve doğru akım için 75 ile 1500 V arasında gerilim değerleriyle kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizata uygulanacaktır.

lvd test bursa

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçı ve distribütörlere uygulandığı haller – LVD Test

Bir ithalatçı veya distribütör, bu Direktifin amaçları doğrultusunda bir üretici olarak kabul edilecek ve kendi adına veya ticari markası altında piyasaya elektrikli ekipmanı koyduğu veya halihazırda yerleştirilmiş elektrikli ekipmanı değiştirdiği durumda, üreticinin Madde 6 kapsamındaki yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Üretilen ve Piyasaya Sürülen Tüm Ürünler için LVD Test Gerekli midir ?

Evet yönetmelik esaslerıa uygun olan ve üretimi yapılan elektrikli ekipmanlar , güvenli ürün ve emniyet kuralları doğrultusunda LDV tersleri yapılmalı , yıllık olarak periyodik tekrarla ile ürün güvenliği sağlanmalıdır.

Elektrik söz konusu ise başlangıç noktalarından birisi bu direktifin uygulamaları, şartların ne kadar karşılandığı.  Kaçak akım rölesi önemli bir alt detay.

LVD Testi nedir ?

Düşük voltaj direktifi (LVD) (2014/35 / EU), belirli voltaj sınırları dahilinde Avrupa vatandaşları için yüksek düzeyde koruma sağlar ve Avrupa ve birçok dünya pazarında geçerlidir. Düşük voltaj direktifi (LVD) hakkında LVD, giriş veya çıkış voltajı dahil olmak üzere elektrikli ekipmanlardaki sağlık ve güvenlik risklerini kapsar.

Test gerektiren LVD cihazları aşağıda listelenmiştir.

  1. Kablolar
  2. Güç kaynakları
  3. Elektrikli Ev Aletleri
  4. Lazer ekipmanları
  5. Sigortalar
  6. Makine ve Ekipmanlar
  7. Elektrik Panoları

Uygun olmayan bir ürüne CE işaretinin vurulmasının yaptırımı, ürünün piyasadan kaldırılmasına kadar gidebilir.

Genel ürün güvenliği direktifi (2001/95 / EC), alternatif akım veya  75  Volt’ un altındaki doğru akım için voltajı 50 Voltun  altında olan tüketim mallarını kapsar. AB’de yalnızca güvenli tüketici ürünlerinin satılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylar için Bursa Belgelendirme Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

25 Aralık 2020
LVD Test Ve Alçak Gerilim Direktifi için yorumlar kapalı
2.642 kez görüntülendi
0535 277 76 04