Ce Belgelendirme Hizmeti

2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği Kapsamında Sunduğumuz Ce Belgelendirme Hizmeti

Bursa Belgelendirme Hizmetleri olarak 2008 yılından beridir Başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin her yerinde Test ve Ce Belgelendirme hizmeti sunmaya devam ediyoruz..

Ce İşareti Nedir ? 

CE işareti aşağıda belirtilen Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım  Direktifi veya Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlere iliştirilen Avrupa Birliğine uygunluğu gösteren bir işarettir. CE işareti üreticiler tarafından ilgili AB Yeni Yaklaşım direktif veya yönetmeliklerde belirtilen şartlar yerine getirildikten sonra ürüne iliştirilmesi gereken bir işarettir.

 • Ek – IV kapsamındaki makinalar için makine ve teknik dosya incelemeleri testleri ve AT Tipi Belge incelemeleri
 • Makina Emniyet Yönetmeliği  C Tipi Standartlar (Örneğin presler için EN ISO 16092 serisi, ahşap işleme makinaları için EN 19085 serisi,
  personel taşıyıcı platformlar için EN 280, EN 1808 vb.)
 • Makina Emniyet Yönetmeliği EK-I, CE işaretleme ve ilgili A ve B tipi harmonize standartlar (Örneğin EN ISO 12100, EN 60204-1, EN ISO 13857,
  EN ISO 13855 vb.)

Bursa Ce Belgelendirme

2006/42/AT Makina Emniyeti  Yönetmeliği Kapsamında Ce Belgelendirme Hizmeti  Sunduğumuz  Makine Örnekleri

 • Eksantrik, Hidrolik ve Abkant Presler
 • Ağaç / Ahşap İşleme Makinaları
 • Metal İşleme Makinaları
 • Gıda Makinaları
 • Tarım Makinaları
 • Robot Hücreler Ambalajlama ve Dolum Makinaları
 • Yük Kaldırma-İletme Makinaları (Vinç, Travers vb.)Konveyörler
 • Tekstil Makinaları
 • İş / İnşaat Makinaları (Kepçe, Ekskavatör, Forklft vb.)
 • İklimlendirme (AHU) Makinaları
 • Otonom Araçlar (AGV, AMR)
 • Diğer Makinalar (3D Yazıcılar, Endüstriyel Fırınlar vb.)

EN ISO 12100 Standartı  Kapsamında Makina Risk  Analizi Raporu Hazırlanması Hizmeti – Ce Belgelendirme Hizmeti

Makinaların uygunluk değerlendirmesinin en önemli aşaması EN ISO 12100 standardına göre Risk Değerlendirmesinin yapılmasıdır. Risk değerlendirmesi makinanın tasarım, taşınma, kurulum, işletme, bakım, hurdaya alınma gibi tüm ömrü boyunca ortaya çıkabilecek risklerin ele alındığı bir değerlendirmedir.

Teknik Dosyanın İçeriğinde Neler Bulunur ? 

 • Mamule ait genel bir tanımlama
 • Tasarım ve imalata ait çizimler, çalışma, montaj, taşıma prosedürleri ile ilgili bilgiler, komponentlerin, parçaların, devrelerin, vb. şemaları
  Mamulün üretiminde kullanılan standartların bir listesi
 • Standartların kullanılmadığı durumlarda, ilgili direktiflerce öngörülen temel emniyet/güvenlik gereklerine uyum için uygulanan çözümler
 • Tasarım sonuçları
 • Deney belge ve raporları
 • AT tip inceleme belgesi
 • Kalite güvence sistem belgesi (Gerekli ise)
 • AT uygunluk beyanı

Ce Belgelendirme Hizmeti ihtiyaçlarınız için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Hızlı iletişim için GSM : 0535 2777604 

 

15 Ağustos 2023
Ce Belgelendirme Hizmeti için yorumlar kapalı
438 kez görüntülendi
0535 277 76 04