CE Sertifikasının Önemi Nedir?

Bu yazımızda CE sertifikasının önemi nedir? konusunu ele alıyoruz. Bir ürüne sadece tek bir CE işareti uygulanabilir. Bir ürün birden fazla direktif kapsamına girebilir. Örneğin bir yalıtım ürünü, Düşük Voltaj Direktifi, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve Makina Direktifi gibi birkaç direktif kapsamına girmektedir.

ce-sertifikasinin-onemi-nedir
Bu durumda Avrupa Birliği Komisyonu, Yapı Ürünleri Direktifi kapsamında uyumlaştırılmış teknik şartnameye dahil olmak üzere Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından yayınlanan standartların uygulanmasını istemektedir. Kısaca tüm gereksinimler, sadece bir CE işareti altında toplanacak demektir.

Uyumlaştırılmış standartlar, Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmaktadır. Sadece CE işaretini taşıyan, yani uyumlaştırılmış şartnameye uygun ürünler, Avrupa Birliği sınırları içinde pazarlanabilmektedir. Ancak üye ülkeler tarafından belli ürün gruplarının veya performans seviyelerinin gerekli olduğu durumlarda bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Uyumlaştırılmış ürün standartları, standardın hangi bölümlerinin CE işaretlemesi için zorunlu olduğunu açıkça belirten bir eke sahiptir. Uyumlaştırılmamış standartlar ise, ne Avrupa Birliği ülkeleri için bir yetki gerektirmekte ne de bir ekleri bulunmaktadır.

Bütün üretici firmalar CE işaretleme kurallarına uymak zorundadır. Ürünün doğru şekilde CE işaretli olması gerekmektedir. Aksi halde yasa dışı olarak kabul edilir ve piyasadan çıkarılması gerekir. Bu durumun yasal sonuçları ulusal yasal düzenleme esaslarına bağlıdır.

CE işareti uygulaması kapsamında herhangi bir piyasa gözetimi öngörülmüş değildir. Gerçi ilgili direktiflerde piyasa gözetimi, sistemin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır ama uygulamada tam bir serbesti hakimdir. Ancak piyasa gözetimi ile ilgili Avrupa Birliği düzeyinde başka yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin 765/2008 (EC) sayılı direktife göre, piyasa gözetimi otoriteleri, ürünün piyasadan çekilip çekilmeyeceğini belirlemek için ürünü değerlendirmek zorundadır. Bu açıdan üye ülkeler, uyum yasaları kapsamındaki ürünleri, sağlık veya güvenlik gibi kamu çıkarlarının korunma şartlarını karşılaması için yakından izlemek zorundadır.

Avrupa Komisyonu tarafından 1985 yılında başlatılan Yeni Yaklaşım programı, en düşük düzeyde ürün güvenliği sağlamayı ve ürünlerin tek bir pazar içinde serbestçe dolaşımını kolaylaştırmayı hedeflemiştir. Bu program, güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması konularında bir dizi temel gereksinimler sunmaktadır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinde ulusal yasalara geçilerek zorunlu hale getirilen topluluk düzeyinde yasal düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, bir ürünün CE işaretine uyduğunu göstermek için görsel bir sembol ve bir dizi temel gereklilikler gerektirmektedir. Bu direktifler, uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına ve temel gereklilikleri teknik şartnamelere çeviren Avrupa Teknik Onay kılavuzları’na dayanmaktadır. Bu nedenle CE işareti, bir veya daha fazla direktife tabi olan tüm ürünler için zorunlu bir etiket olmaktadır ve ilgili ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde piyasaya sürülebileceğini gösteren zorunlu ve görünür bir işarettir.

Ürünün, ilgili direktiflerde yer alan tüm koşullara uymasını sağlamak için, üretici firma veya riskli ürünler için onaylanmış kuruluş tarafından, uygunluk sisteminin onaylandığını göstermektedir. Bu koşullar tamamen güvenlik, halk sağlığı ve tüketicinin korunmasına odaklanmıştır.

Kısaca CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uygunluğunun kilit bir göstergesidir ve ürünlerin Avrupa Birliği sınırları içinde serbest dolaşımını sağlamaktadır. Üretici firma ürün üzerine CE işaretini yapıştırmak suretiyle, kendi sorumluluğunda, tüm yasal gerekliliklere uygun hareket ettiğini beyan etmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında CE Sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır. CE Sertifikasının Önemi Nedir

Belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen CE Sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında daha başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

26 Haziran 2023
CE Sertifikasının Önemi Nedir? için yorumlar kapalı
333 kez görüntülendi
Call Now Button0535 277 76 04