Agrega Ce Belgesi

Agrega Ce Belgesi

Agrega Ce Belgesi 

Taş Kırma ve Eleme Tesisleri ürettikleri Agregalar için en çok kullanılan Ts 706 en 12620 Beton Agregaları ve TS 13043 Yol Agregaları kapsamında CE Belgelendirmesi zorunludur. Agrega Ce Belgesi Yapı Malzemelerinin CE Belgelendirmesi için yapılacak altyapı, sistem, dokümantasyon, testler ve kalite kayıtları bazında gerekli hazırlıkların tamamlanmasını takiben işletmede gerçekleştirilecek üretim kontrol sistemi ve numune denetimlerinin Bakanlık onaylı, TÜRKAK tan akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılması şarttır. Agrega Ce Belgesi

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

agrega ce belgesi bursa

CE İşareti Ürüne Nasıl iliştirilir?

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (89/106/EEC) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir. Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:

· Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları,
· Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür… gibi)
· Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları,
· Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri,
· Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
· Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agregalarda Aranan Özelikler

Kum, çakıl, kırma taş gibi malzemelerin genel adı agregadır. Beton içinde hacimsel olarak %75′inin agrega taneleri tarafından işgal ettiği düşünülürse , agregaların önemi ortaya çıkar.Agregalar tane büyüklüklerine göre ince kum ve çakıl agregalar olarak ikiye ayrılır. 0-4 mm arası kum ,4mm den büyük olanlar çakıl olarak adlandırılır.

Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır:
1.Uygun sağlamlıkta ve boşluksuz olmaları
2. Tane şekilleri önemli olup zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, köm gibi)
3. Basınç , aderans , dona dayanıklılık , su emme , özgül ağırlık aşınma gibi özellikleri iyi olmalıdır.
4.Toz,toprak ve betona zarar verebilecek maddeleri içermemeler
5.Yassı ve uzun taneler içermemeleri,
6.Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir.

Agrega CE Belgesi İçin İstenen Evraklar

Agrega Ce belgesi almak için firmanın belirlemiş olduğu bir kalite yönetim sistemi olması gerekmektedir. Bu kalite yönetim sisteminde Formlar, dökümanlar, prosedürler, talimatlar, kalite el kitabı gibi dökümanyasyon sisteminin olması ve bu sistemin reel olarak kullanılması gerekmektedir.

-Agrega CE Belgesi için istenen evraklar;
-Ticaret sicil gazetesi
-İmza Sirküsü
-Vergi Levhası
-Oda Kaydı veya Faaliyet Belgesi
-SSK Çalışan Hizmet Dökümü
-ÇED Belgesi
-İşletme İzni ve İşletme Ruhsatı
-Agrega Analizleri  evrakları istenmektedir.

Agrega CE Belgesi Geçerlilik Süresi

Bütün belgelendirme kuruluşları akreditasyon Kuralları gereği CE Belgesi 1 yıllığına verilmektedir. Belgelendirme çalışmaları Kapsamında Yapılacak olan Deneylerin Geçerlilik Süresi 2 Yıldır. Firmalar Her Yıl Belge Yenilemesi, 2 Yılda bir de Deneylerini tekrardan Yaptırmaları Gerekmektedir. Belge süresi biten firmalar süre bitiminden en az 1 ay önce denetim talep ederek işlemler tekrardan yapılır. Yıllık Yapılması gereken kalibrasyon ve analizler tekrardan dosyalanarak numune alınır. Yapılan Denetimlerde uygunsuzluk çıkmaması halinde belgelendirme işlemleri tamamlanır.

 

Üniversite Onaylı , petrografik dahil belgelendirme hizmeti ve ,detaylı Bilgi için Bursa Belgelendirme Hizmetleri Uzmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

 

02 Kasım 2019
Agrega Ce Belgesi için yorumlar kapalı
6.501 kez görüntülendi
0535 277 76 04