Bursa Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi

Bursa Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi Hizmeti

29 Haziran 1990 tarihinden itibaren, 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (Appliances Burning Gaseous Fuels Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 19 Mart 2003 de Türkiye de Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (90/396/AT) olarak yayınlanmıştır ve 1 Ocak 2004 tarihinde zorunlu hale gelmiştir. Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi hizmeti akredite kurumlar tarafından yapılabilmektedir.

Gaz Yakan Cihazlar Direktifi Kapsamındaki Ürünler

 • Gazla çalışan ocaklar
 • Gaz vanası
 • Ateşleyici
 • Elastomer malzemeler
 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları
 • Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları
 • Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar

Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi alınması Onaylanmış Kuruluş üzerinden yapılması Zorunludur!.

Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi

Gaz Yakan Cihaz Nedir ?

Yemek pişirme, sıcak su üretme, soğutma, ısıtma, ışıklandırma yada temizlik amaçlı 105° C yi geçmeyen, normal su sıcaklığında kullanılabilir gaz yakıtlı ürünlerdir. Bundan böyle “cihaz” veya “cihazlar” olarak adlandırılacaktır. Basınçlı yakıcılar ve bu yakıcılar ile teçhizatlandırılan ısıtıcılar da bu cihazlardandır.

Teçhizat: Ticari amaçla ayrı pazarlanan ve gaz yakıtlı cihazlara monte edilmek üzere tasarımlanan yada bu tip bir cihazı oluşturmak için bir araya getirilen basınçlı yakıcılar ile donatılan ısıtıcılar ve basınçlı yakıcılar dışındaki güvenlik kontrol aygıtlarını ve kısmi montaj ve düzenleyici aygıtları tanımlar.

Gaz Yakıtı: 1 bar basınç altında 15° C sıcaklıkta gaz haline bulunan her türlü yakıtı,

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanları ,

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) – Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi

Cihazlar (Gaz yakıt yakan)
– Pişirme cihazları
– Soğutma cihazları
– İklimlendirme cihazları
– Ortam ısıtma cihazları
– Sıcak su elde etme cihazları
– Kombine sıcak su üretimi ve ortam ısıtma cihazları
– Gazlı aydınlatma cihazları
– Yıkama cihazları
– Kurutma cihazları
– Ütüleyiciler
– Cebri üflemeli brülörler
– Cebri üflemeli brülörler ile teçhiz edilen ısıtma ekipmanları
Donanımlar
– Emniyet teçhizatları
– Kontrol teçhizatları
– Ayarlama teçhizatları
– Emniyet, kontrol ayarlama teçhizatlarından oluşan kısmi montajlar..

GENEL ŞARTLAR 

• Cihazların tasarım ve üretimi, bu Yönetmeliğin 5. Maddesinde tanımlandığı gibi,
• Güvenli bir şekilde çalışıp
• İnsanları, evcil hayvanları ve malları tehdit etmeyecek biçimde yapılmalıdır.

Gaz Yakan Cihazlar ile ilgili Ce Belgelendirme hizmeti almak için uzman arkadaşlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Belgelendirme iletişim

 

 

 

10 Kasım 2021
Bursa Gaz Yakan Cihaz Ce Belgesi için yorumlar kapalı
1.053 kez görüntülendi
0535 277 76 04