Oyuncak Ce Belgesi

Oyuncak Ce Belgesi

Oyuncak Ce Belgesi ve Testleri

Çocuk emniyeti ve güvenliği her anne ve babanın en önemli meselelerinden birisidir. Çocuklar için güvenli bir ev ve çevre oluşturulmalıdır. Çocuk ürünleri nerede kullanılırsa kullanılsın emniyetli ve çocuğa zarar vermeyecek bir şekilde olmalıdır. Çocukların oyun amaçlı olarak kullandığı bu ürünlerin güvenliğine dikkat edilmelidir. Oyuncak ce belgesi

Oyuncak Ce testler ile çocuk ürünlerinde tasarım , güvenlik ve kalite göz önünde bulundurularak test edilmektedir.

14 yaşından küçük çocuklar için tasarlanan ürünler için oyuncak güvenliği ile ilgili yerine getirilmesi gerekenler Oyuncak Güvenliği direktifi ile belirlenmiştir.

Oyuncak Güvenlik testleri

Oyuncak Yönetmeliği 88/378/EC Tehlike alanı olarak şu 6 alanı tanımlar;

 1. Fiziksel özellikleri
 2. Yanmazlık özelliği
 3. Kimyasal özellik
 4. Elektriksel özellik
 5. Hijyen
 6. Radyoaktivite

Oyuncakların Avrupa pazarına girebilmesi için bu altı alanda ürünü test edip kanıtlamak zorundadır. Oyuncak ce belgesi

oyunca ce sertifikası bursa

Oyuncak Yönetmeliği Gereklilikleri

 • Oyuncağın fiziksel ve kimyasal içeriğinin güvenliği
 • Oyuncağın üzerinde ce işaretinin olması
 • Etiket üzerinde üretici bilgileri

Güvenlik testleri ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonuna  uygun akredite laboratuvarda olmalıdır.

Oyuncak Ce Belgesi – Güvenlik testleri standartları 

 • EN 71-1
 • EN 71-2
 • EN 71-3
 • EN 71-9

Temel güvenlik gerekleri

AT uygunluk beyanı :İmalatçı AT uygunluk beyanını hazırlayarak, oyuncağın uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlenir.

Teknik Dosya :İmalatçı, teknik dosyanın Türkçe olmadığı hallerde, Bakanlığın her gerekçeli talebine istinaden, teknik dosyanın ilgili bölümlerinin Türkçe çevirisini sağlar. İmalatçı, Bakanlık tarafından talep edilen teknik dosyanın veya teknik dosyada yer alan bölümlerin çevirisini en geç 30 gün içerisinde temin eder. Bakanlık, ciddi ve acil risk durumunu gerekçe göstererek daha kısa bir süre belirleyebilir.

“CE” işaretine ilişkin genel usul ve esaslar : Piyasada bulundurulan oyuncaklar “CE” işareti taşımak zorundadır.

“CE” işareti konulmasında, “CE” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uyulması zorunludur.

“CE” işaretini taşıyan oyuncakların bu Yönetmeliğe uygun olduğu varsayılır.

“CE” işareti taşımayan veya bu Yönetmeliğe uygun olmayan bir oyuncak ancak, bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygunluk sağlanmadan piyasada bulundurulmayacağını açıkça belirten bir işaretle birlikte kullanılması şartıyla ticari fuarlar ve sergilerde teşhir edilebilir ve kullanılabilir.

“CE” işaretinin konulmasına ilişkin kurallar ve koşullar

“CE” işareti görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde oyuncağa, iliştirilmiş bir etikete veya ambalaja konulur. Küçük oyuncaklar ve küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, “CE” işareti alternatif olarak bir etikete veya eşlik eden broşüre konulabilir. Oyuncağın teşhir tezgahında satıldığı durumlarda, “CE” işaretinin oyuncağa konulmasının teknik olarak mümkün olmaması ve teşhir tezgahının oyuncağın kendi ambalajı olarak kullanılması şartıyla, “CE” işareti teşhir tezgahına konulabilir. “CE” işaretinin ambalajın dışından görünür olmadığı durumlarda, söz konusu işaret, en azından ambalaja konulmuş olmalıdır.

CE” işareti, oyuncak piyasaya arz edilmeden önce konulur. Özel bir riski veya kullanımı gösteren bir piktogram veya herhangi başka bir işaret, “CE” işaretini takiben kullanılabilir.

 

Oyuncak testleri ve ce işaretlemesi ile ilgili Bursa Belgelendirme uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

22 Temmuz 2020
Oyuncak Ce Belgesi için yorumlar kapalı
6.477 kez görüntülendi
0535 277 76 04