ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Belgesi – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standardı 01 Eylül 2005 tarihinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu ( ISO ) tarafından yayınlanmış ilk uluslararası “Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi” standardıdır. Ülkemizde ise 24.04.2006 tarihinde yayınlanan TS EN ISO 22000 standardı TS 13001 ( HACCP ) standardının yerini almıştır.

Resmi adı ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000:2005 yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları dâhil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını tanımlar.

Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok Gıda Güvenliği Standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği yönetimi için artan sayıda ulusal standartlar karışıklığa neden olmuştur. Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000  ile bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ve sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dâhil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

ISO 22000 gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır.

iso 2200 gıda güvenliği Yönetim sistemi

ISO 22000 Gıda Belgesinin Ana Faydalar Nelerdir?

• Müşterilerin üzerinde olumlu etki
• Geliştirilmiş artan şeffaflık
• Üretim akış şemalarının oluşturulması
• Önemli gıda risklerinin azaltılması
• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,
• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması
• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi
• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması- İç süreçlerinin etkin kontrolü ve hata riskinin azaltılması
• İyi yapılan işe odaklanarak çatışan motivasyonunda artış
• Gıda güvenliğinde proaktif yaklaşım
• Sizin için tehdit oluşturan temel durumlara odaklanma

Hangi Firmalar tarafından uygulanabilir?

• Tohum ve yem üreticileri,
• Çiftçiler,
• Katkı malzemesi üreticileri,
• Gıda ve yemek hizmeti veren kuruluşlar,
• Perakende ve gıda hizmeti veren işletmeler ile kontratlı çalışan kuruluşlar,
• Taşıma, depolama ve dağıtım hizmeti sağlayan kuruluşlar,
• Servis sağlayıcı kuruluşlar, (Haşere Mücadele, vb)
• Gıda zincirine dolaylı yoldan katılan kuruluşlar,
• Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar
• Ekipman, temizlik malzemeleri ve diğer gıda ile temasta olan malzeme üreticileri
• Gıda üreticileri,
• Gıda tedarikçileri, toptancı ve perakendecileri,
• Paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri,

ISO 22000 Belgesi Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri Nelerdir?

4 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
4.1 Genel Şartlar
4.2 Dokümantasyon Şartları
5 Yönetim Sorumluluğu
5.1 Yönetim Taahhüdü
5.2 Gıda Güvenliği Politikası
5.3 Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin Planlanma
5.4 Sorumluluk Ve Yetki
5.5 Gıda Güvenliği Ekip Lideri
5.6 İletişim
5.7 Acil Durumlara Hazırlılı Ve Karşılık Verme
5.8 Yönetimin Gözden Geçirmesi
6 Kaynak Yönetimi
6.1 Kaynak Sağlanması
6.2 İnsan Kaynakları
6.3 Altyapı
6.4 Çalışma Ortamı
7 Güvenli Ürün Plânlama Ve Gerçekleştirme
7.1 Genel
7.2 Ön Gereksinim Programları
7.3 Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmenin Birincil Aşamaları
7.4 Tehlike Analizi
7.5 Operasyonel Ön Gereksinim Programları Oluşturulması
7.6 HACCP Planının Oluşturulması
7.7 OGP Ve HACCP Plânlarında Belirtilen Başlangıç Bilgi Ve Dokümanların Güncelleştirilmesi
7.8 Doğrulama Planlaması
7.9 İzlenebilirlik Sistemi
7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması Ve İyileştirilmesi
8.1 Genel
8.2 Kontrol Önlem Kombinasyonlarının Geçerli Kılınması
8.3 İzleme Ve Ölçmenin Kontrolü
8.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması
8.5 İyileştirme
8.5.1 Sürekli İyileştirme
8.5.2 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncelleştirilmesi

Detaylı Bilgilendirme İçin Bursa Belgelendirme Uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

www.bursabelgelendirme.com

bursa 22000 belgelendirme , bursa 22000 kalite belgelendirme , bursa gıda belgelendirme , bursa gıda sertifika

0535 277 76 04