İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında. Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılır ?

İş yerinizde kullandığınız iş ekipmanlarınızın türüne kullanım amacına göre ve standartlarına göre gerekli testler ,göz kontrolü , ağırlık veya ölçüm kontrolleri yapılmalıdır. Yetkili mühendislerimiz ve tekniker arkadaşların kontrolünde deneyle ve ölçümler yapılır ve raporlanır. Geçerliliği 1 yıl olan 5 yıl olan ve 10 yıl olan periyodik kontrollerin standartlarında yazılıdır.

Yönetmelik Tamamı için : http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm

Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri. Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır. bursa periyodik muayene.

İş Ekipmanlarının Tanımı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nin c bendinde iş ekipmanı tanımlanmış olup bu düzenlemeye göre; İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisattır. İlgili yönetmelik maddesi yorumlandığında işyerinde kullanılan bütün makina, alet, tesis ve tesisatın periyodik kontrolünün yapılması gerektiği anlamı çıksa da periyodik kontrollerin hangi iş ekipmanlarında yetkili kişiler tarafından uygulanması gerektiği ilgili yönetmeliğin ekinde belirtilmiştir. Yönetmeliğin ekinde bahsedilen iş ekipmanları Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgahlar olmak üzere dört ayrı gruba bölünmüştür.

Kimler Periyodik Kontrol Yapmaya Yetkilidir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nin ğ bendinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tanımlanmıştır. İlerleyen zamanlarda çıkartılması planlanan tebliğle belirtilen süreler içerisinde periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olma zorunluluğu geleceğini söyleyebiliriz. Tebliğ çıkana kadar ilgili mühendis, teknik öğretmen, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından periyodik kontrollerin yapılabileceğini belirtelim.bursa periyodik kontrol

Hangi Sıklıkla Bursa Periyodik Kontrol Yapılmalı

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde uygulanacak olan zaman aralığı ilgili yönetmeliğin ek III ‘ünde yer alan tablolarda belirtilmiştir. Uygulanacak süre standartlarda belirtilmemiş ise imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılmalıdır. Zaman aralığı imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Kazasız günler dileriz…

Bursa firmalarına özel indirimli fiyatlarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.bursabelgelendirme.com

 

22 Temmuz 2020
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri için yorumlar kapalı
3.525 kez görüntülendi
0535 277 76 04